Informatie over RestHout.nl

RestHout.nl is niet louter een handelsbedrijf. Zij heeft contracten gesloten met bedrijven voor het bufferen van gebroken afvalhout. De mogelijkheid bestaat ook om direct te leveren bij een eindverwerker, namelijk Presswood Ermelo. Wij hebben een langlopend contract dat ons het recht geeft om als enige te mogen leveren bij Presswood Ermelo.

Klanten nemen contact op met RestHout.nl. RestHout.nl verzorgt de relatie met de klant en draagt zorg voor transport en financiƫle afwikkeling. In overleg en eventueel na een bezoek wordt op basis van de kwaliteit van het afvalhout bepaald op welke locatie het materiaal verwerkt kan worden en wordt in goed overleg door de klant besloten op welke wijze het transport wordt verzorgd. Voor het transport wordt door de klant op basis van het hem toegewezen afvalstroomnummer een begeleidingsbrief opgesteld. Na acceptatie wordt afgerekend op basis van gewicht, kwaliteit (A-hout/B-hout) en eventueel transport.

Neem contact met ons op voor vragen